Header image

De website voor informatie over het gehoor

line decor
  
line decor

 


 
 
 

 

_________________________________

NIEUWS
_________________________________

17 april 2014

Software en app maken van een iMac, iPod touch en iPhone soloapparatuur

Voor slechthorenden zijn klaslokalen, grote zalen en auto's lastige omgevingen. Het lawaai en de eventuele nagalm zorgen ervoor dat anderen moeilijk zijn te verstaan. Dat geldt ook voor kinderen met concentratiestoornissen. Hiervoor is zogeheten soloapparatuur in te zetten: De spreker praat in een microfoon en een zender zendt dit signaal via FM naar de luisteraar. Storende geluiden en vervelende nagalm hebben zo geen mogelijkheid het spraaksignaal te beïnvloeden en dit komt zo 'schoon' aan bij de luisteraar. Dergelijke apparatuur wordt gebruikt in scholen, bij lezingen en ook op het werk.

Jacoti_wifi

Het bedrijf Jacoti heeft een oplossing bedacht waar gewone consumentenapparatuur kan worden ingezet als soloapparatuur. Dit wordt gedaan met behulp van een Apple iMac met software en een of meerdere Iphone's of Ipod's touch waarop een speciale App is geïnstalleerd. Lees meer...

____________________________________________________________________________________________


13 maart 2014

Overcompensatie van vermindering gehoor door gevoelssignalen mogelijk oorzaak tinnitus

Nieuwe bevindingen van onderzoekers van Universiteit van Michigan bieden mogelijk een nieuwe aanpak van tinnitus. Het onderzoeksteam heeft inmiddels een patent aangevraagd en een toestel in ontwikkeling dat gebaseerd is op de nieuwe bevindingen. Of dat toestel in de toekomst daadwerkelijk een positief resultaat gaat bieden voor mensen de lijden aan tinnitus moet nog blijken. De inzichten uit het onderzoek werpen in ieder geval een nieuw licht op het fenomeen tinnitus. Lees meer...

____________________________________________________________________________________________

6 maart 2014 (Ingezonden artikel)

10 jaar ear-to-ear draadloze technologie van Siemens Audiologie Techniek

Overzicht van de succesvolle ontwikkeling van draadloze communicatie in hoortoestellen

Tien jaar geleden kwamen de eerste hoortoestellen die onderling met elkaar communiceerden op de markt. Siemens was de eerste fabrikant die deze techniek onder de naam ear-to-ear (e2e) op de markt bracht.

http://www.hoorzaken.nl/images/Siemens/Siemens_Micon_Press.jpg

Deze techniek is de afgelopen jaren flink geëvalueerd en bij het ontwerp van nieuwe hoortoestellen wordt voor het behalen van betere resultaten vooral hierop op gefocust. Lees meer....

_____________________________________________________________________________________________

19 februari 2014

Kinderen met cochleair implantaat minder psychische problemen

Slechthorende of dove kinderen met een cochleair implantaat (CI) hebben als tiener minder psychische problemen dan kinderen met een gewoon hoorapparaat.

KNO-arts Stephanie Theunissen

Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Stephanie Theunissen van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Lees meer...

___________________________________________________________________________________________

19 februari 2014

Psychische zorg voor doven en slechthorenden in Zuid- en West-Nederland gaat verbeteren

Slechthorenden en doven hebben vaker dan goedhorenden te maken met psychische problemen. Zo is bijvoorbeeld uit onderzoek naar psychiatrische aandoeningen onder werkenden slechthorenden gebleken dat 19% daar last van heeft en bij ernstig slechthorenden ligt dit percentage zelfs op 57%, terwijl dit in de gehele populatie op 5 procent ligt.

Klas kinderen

Ook onderwijsinstelling Kentalis komt binnen het speciaal onderwijs steeds vaker complexe psychiatrische problematiek tegen.
Lees meer...

___________________________________________________________________________________________

18 februari 2014

Harde muziek zorgt voor meer genot en geeft jongeren dosis extra energie

Dat harde muziek schadelijk is voor ons gehoor staat vast: Te vaak en te lang op een hoog volumeniveau naar muziek luisteren of blootstaan aan lawaai beschadigt ons gehoor. Waarom zetten jongeren de volumeknop dan zo hoog? Dat vroegen Deense onderzoekers zich af. Wat blijkt is dat harde muziek tieners meer genot geeft en een dosis extra energie oplevert. Lees meer....

___________________________________________________________________________________________

LifestyleXperience van RTL4 besteedt aandacht aan hoorhulpmiddelen

Datum: Zondag 23 februari 2014. Zender: RTL4 Tijd: rond 14:20 uur

Op zondag 23 februari rond 14.20 uur besteedt RTL4 in het programma LifestyleXperience aandacht aan hoorhulpmiddelen voor thuis, op het werk en in openbare gebouwen.
Met dergelijke hulpmiddelen is het mogelijk om de communicatie te verbeteren, de verstaanbaarheid en veiligheid te vergroten. Dit soort hulpmiddelen zijn geschikt voor slechthorenden en doven en kunnen veelal worden gebruikt in combinatie met een hoortoestel of cochleair implantaat.
Belangstelling in een van deze hoorhulpmiddelen? Kijk dan in onze webshop

___________________________________________________________________________________________

30 januari 2014

Amsterdam in Gebaren

Vanaf 1 februari zal de rondleiding in Amsterdam door Get Events elke eerste zaterdag van de maand toegankelijk zijn voor doven en slechthorenden. Serhat Agacan zal de rondleiding namelijk compleet in gebarentaal vertolken. De tour wordt uiteraard ook gesproken zodat ook horenden kunnen genieten van alle hoogtepunten van Amsterdam. De eerste rondleiding start aanstaande zaterdag 1 februari om 11:00 op het Beursplein. Volgens de site wordt er ook uitgebreid stilgestaan bij de dames op de Wallen.
Klik hier voor de website

___________________________________________________________________________________________

29 januari 2014

Website Independer.nl geeft overzicht van aanvullende verzekeringen voor hoortoestellen

Sinds 2013 wordt vanuit de basisverzekering hoortoestellen (en tinnitusinstrumenten) voor 75% vergoed. Zelf betaalt u een eigen bijdrage van 25%. Als u een zorgverzekering wilt die ook deze kosten vergoedt dan kunt u op de website van Independer zien wat de vergoedingen per verzekeraar zijn. Voor aanvullende verzekeringen voor hoortoestellen varieert de premie van € 5,50 tot € 131,95, zo blijkt.

Let er op dat ook op hoortoestellen het eigen risico van toepassing is.

___________________________________________________________________________________________

16 januari 2014

Vereniging fabrikanten GAIN start juridische procedures tegen zorgverzekeraars


De vereniging van fabrikanten van hoortoestellen, GAIN, heeft ernstige bezwaren tegen het ZN-systeem waarmee Zorgverzekeraars Nederland de functiegerichte aanspraak op hoorhulpmiddelen heeft ingevoerd. De hoortoestelfabrikanten zijn van mening dat het systeem aan de hand waarvan slechthorenden sinds afgelopen jaar een hoortoestel krijgen toebedeeld door hun zorgverzekeraar, veel tekortkomingen kent.
Lees meer.....

______________________________________________________________________________________

Hoorhulpmiddel nodig? Kijk in de webshop

______________________________________________________________________________________
18 december 2013

7 van de 10 muzikanten kampt met gehoorproblemen

Live hoortest van Ellen ten Damme en Gelders Fanfare Orkest startschot aanpak gehoorschade muzikanten Apeldoorn


Ellen ten Damme gehoorbeschemers

Omdat 7 van de 10 muzikanten gehoorproblemen krijgen en het dragen van goede gehoorbescherming onder hen taboe is, is op 15 december een test gestart die daar verandering in moet brengen. De aftrap is gegeven door Ellen ten Damme en het Gelders Fanfare Orkest in de vorm van een live hoortest in het Orpheus Theater in Apeldoorn. Op het nummer 'It's all so quiet' lieten ze het publiek het verschil ervaren in muziekbeleving met én zonder gehoorbescherming. Daar kwam uit naar voren dat de muziek wat minder scherp klinkt als je gehoorbeschermers draagt, doordat de hoge tonen worden afgevlakt. Lees meer...

______________________________________________________________________________________
5 december 2013

Ouders praten te weinig met hun kinderen over gehoorschade

Door: René van der Wilk

5 december 2013

Veel jongeren lopen het risico op lange termijn gehoorschade door luide muziek of lawaai. Volgens een recent gepubliceerde studie in JAMA Otolaryngology-Head and Neck Surgery, zien ouders helaas niet de ernst van de blootstelling aan hard geluid in en bespreken dit gevaar en de effecten ervan dan ook niet met hun kinderen. Bij ouders blijken over negatieve effecten wel vaak vragen te bestaan. Lees meer....
_____________________________________________________________________________________
3 december 2013

Aanpak lawaai aan de bron op werkplek onderbelicht

In 2012 zijn bijna 3000 beroepsziekten van het gehoor gemeld. De meeste meldingen (90%) kwamen uit de bouw, zo meldt het rapport ‘Kerncijfers beroepsziekten 2013’  .  Het aandeel meldingen uit andere sectoren blijkt dit jaar toegenomen te zijn.
Lees meer......

_____________________________________________________________________________________
3 december 2013

Tinnitus kan worden gemeld als beroepsziekte

In het rapport ‘Kerncijfers beroepsziekten 2013’ valt te lezen dat tinnitus sinds vorig jaar kan worden gemeld als beroepsziekte. Onlangs is hiervoor een beroepsziekteregistratierichtlijn gepubliceerd.
Het rapport dat door Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC/UvA) is gepubliceerd, meldt dat in 2012 de eerste acht meldingen zijn opgenomen.
Dit wordt als een start gezien van het accepteren van tinnitus als beroepsziekte. Tinnitus heeft volgens de auteurs in tegenstelling tot gehoorverlies door lawaai vaak directe gevolgen voor arbeidsgeschiktheid. De meeste werknemers met gehoorverlies veroorzaakt door lawaai kunnen nog lang doorwerken, maar werknemers met tinnitus ervaren aanzienlijke functionele problemen. Concentratieverlies staat daarbij bovenaan. De aanpak zal volgens de auteurs allereerst gericht moeten zijn op preventie. Wanneer er inmiddels echter sprake is van tinnitus, vraagt dit specifieke behandeling.

_____________________________________________________________________________________
10 oktober 2013

Langer leven? Draag hoortoestellen!

Uit onderzoek is gebleken dat oudere slechthorende mannen een hoger sterftecijfer hebben. Dat geldt echter niet voor hen die een hoortoestel dragen.

De IJslandse onderzoekers bestudeerden het verband tussen beperkingen in het gezichts- en hoorvermogen en sterfte. Het onderzoek liet zien dat oudere mannen met een gehoorverlies of zowel een gehoorverlies als een visuele beperking een grotere kans hebben om dood te gaan binnen vijf jaar dan anderen.
Mannen met alleen een gehoorverlies blijken een groter risico te hebben om te sterven aan hart en vaatziekten. Gebruikers van hoortoestellen waren gemiddeld ouder en hadden ook een zwaarder gehoorverlies. Hoortoesteldragers hadden in het algemeen een significant lager risico te sterven dan diegene die geen hoortoestellen droegen. Voor vrouwen blijkt er geen vergrote sterftekans te zijn.
Het onderzoek is uitgevoerd onder een kleine 5000 IJslanders van 67 jaar en ouder. Van de deelnemers was 25% slechthorendend en 7% had zowel een beperking op het visuele als auditieve vlak.

___________________________________________________

Meer nieuws? Kijk in ons nieuwsarchief


 

 

 

 

 Contact of adverteren
Klik hier

Webshop

Webshop

Volg HOorzaken op Twitter.
Klik op de knop.
Twitter HOorzaken

Vraag info Siemens Vraag info Siemens Vraag info Siemens Siemens_hoortoestellen Vraag info Siemens

 

Oticon_Agil

 

Siemens_hoortoestellen

 

Oticon_Agil

Vraag info Siemens

 


Vraag info Siemens

V

 

 

 

   
      Copyright HOorzaken 2000-2014. Alle rechten voorbehouden. Contact Sitemap Disclaimer